COL·LEGI

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'una entitat:
› El Col·legi de Metges de València ha preparat diversos actes.
› Han inaugurat el Col·legi Públic Nou d'Octubre.

S'escriu, però, amb minúscula si s'usa en sentit genèric, quan va introduït per un demostratiu, per un altra expressió amb sentit anafòric o per un possessiu, o quan manté el sentit lèxic originari d’’establiment d'ensenyament primari o secundari’ sense voler insistir en el nom complet de la institució, ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual:
› Heu d'anar al col·legi.
› Vaig estudiar al col·legi Balmes.
› Ell també va anar al mateix col·legi.

_____
Vegeu també: