CONSOLAT

Quan s'usa en el sentit lèxic habitual, es tracta d'un genèric que es referix a un organisme sense rellevància específica com a institució que haja de ser dotada d'un nom propi. Per tant, s'escriu habitualment amb minúscula:
› Ha de traure's el visat al consolat britànic.
› A la plaça hi ha dos consolats.

S'escriu, però, amb majúscula el nom propi d'institucions històriques com el Consolat del Mar.
_____
Vegeu també: