CORTS

S'escriu amb majúscula només quan forma part del nom d'una institució, tant si se'n cita la denominació completa com si no:
Les Corts han aprovat el seu pressupost.
_____
Vegeu també: