INSTITUT

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'una entitat:
› L'Institut Municipal d'Higiene ha canviat de seu.
› Estudia a l'Institut de Batxillerat Ausiàs March.

S'escriu, però, amb minúscula si s'usa en sentit genèric, quan va introduït per un demostratiu, per un altra expressió amb sentit anafòric o per un possessiu, o quan manté algun dels seus sentits lèxics, com ara el d'‘establiment d'ensenyament secundari o superior’ sense voler insistir en el nom complet de la institució
› És professora d'institut.
› Vaig estudiar en l'institut Lluís Vives.
› Jo també vaig estudiar en el mateix institut.
_____
Vegeu també: