MUSEU

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'una empresa o institució:
› El Museu de Belles Arts de Valčncia organitza una exposoció sobre Sorolla.

S'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genčric com a substantiu independent:
› Prňximament inauguraran un museu de prehistňria.
› Hem vingut a posta per visitar el museu.

Igualment pot escriure's amb minúscula quan s'usa com a genčric en els sentits lčxics habituals de ‘lloc on es guarden i s’exposen col·leccions d’obres d’art, d’histňria natural, d’objectes d’interés, curiositats, etc., amb finalitat cultural’:
› La Gioconda es troba al museu del Louvre. (Ens referim al museu com a tal, i no a l'empresa.)
› Hui visitarem el museu de Belles Arts.
_____
Vegeu també: