ABRIL

S'escriu amb minúscula:
A l'abril, cada gota val per mil.

_____
Vegeu també: