DESEMBRE

S'escriu amb minúscula:
› El 15 de desembre ens n'anirem de viatge.

_____
Vegeu també: