FEBRER

S'escriu amb minúscula:
› El 20 de febrer van haver gelades arreu de la comarca dels Serrans.

_____
Vegeu també: