MESOS

De manera general s'escriuen amb minúscula:
› Per l'abril, cada gota val per mil.
› Sagunt, 13 de setembre de 1990.

Perň s'escriuen amb majúscula quan formen part de la denominació d'una festivitat:
› Participŕrem en els actes del Nou d'Octubre.
› Anŕ a la manifestació de l' U de Maig.