NOVEMBRE

S'escriu amb minúscula:
› Ens casarem el 10 de novembre.

_____
Vegeu també: