SETEMBRE

S'escriu amb minúscula:
› La tardor comença el mes de setembre.

_____
Vegeu també: