ISLAM

S'escriu amb minúscula:
› L' islam i el cristianisme són dos religions molt esteses.

_____
Vegeu també: