MOVIMENTS ARTÍSTICS I RELIGIOSOS

S'escriuen amb minúscula inicial:
› El romànic s'originà en el segle XII.
› Gaudí és un bon exponent de l'arquitectura del modernisme.
› Es va convertir al catolicisme.