ROMĀNIC

S'escriu amb minúscula:
› L'art romānic es desenrotllā a l'Europa occidental.

_____
Vegeu també: