ESCULTURES

S'escriu amb majúscula la lletra inicial del títol. Estos títols s'escriuen en cursiva:
El pensador és una escultura de Rodin.

_____
Vegeu també: