AVEMARIA

S'escriu habitualment amb minúscula:
› Resa una avemaria.

S'escriu amb majúscula i amb els dos substantius separats quan es tracta del nom d'una obra artística:
› És molt famós l'Ave Maria atribuït a Victoria.

_____
Vegeu també: