CREDO

S'escriu amb minúscula:
› Resar el credo.

S'escriu amb majúscula quan es tracta del nom d'una obra artística o d'una part d'una obra:
› Van fer una interpretació magnífica del "Credo" de la Missa solemnis de Beethoven.

_____
Vegeu també: