ALCALDIA

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'un òrgan, tant si se'n cita menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› Un independent ocupa l'Alcaldia de l'Ajuntament de l'Eliana.
› Les mocions que emet l'Alcaldia afecten la vida del veïnat. (Es referix a l'acaldia d'un munucipi concret.)

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: esta alcaldia, la nostra alcaldia, l'esmentada alcaldia..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› Les mocions que emet la nostra alcaldia afecten la vida del veïnat.
› Un independent ocupa l'alcaldia del nostre municipi.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric
› És potestat de l'alcaldia autoritzar els pagaments superiors a dos milions de pessetes. (Es referix a les alcaldies en general.)

_____
Vegeu també: