DIRECCIÓ

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'un òrgan, tant si se'n menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› Treballa a la Direcció Provincial de Turisme.
› S'han reunit tots els funcionaris de la Direcció General. (Es referix a una direcció general concreta.

Però, en la locució direcció general o similars, s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: esta direcció general, la nostra direcció general, l'esmentada direcció general..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› S'han reunit tots els funcionaris de la nostra direcció general.

El mot direcció també s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› La direcció de l'empresa l'ha felicitat.

_____
Vegeu també: