SENAT

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'un ňrgan:
› El Senat dels Estats Units d'Amčrica ha derogat la Tercera Esmena.

_____
Vegeu també: