SERVICI

S'escriu amb majúscula quan pertany a la denominació d'un òrgan concret, tant si se'n menciona la denominació completa com si va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› És el cap del Servici de Promocions.
› Ens ha convocat a una reunió el cap del Servici. (Es referix al cap de servici d'un servici concret.)

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: este servici, el nostre servici, l'esmentat servici..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› El nou servici creat assumix les competències de les tres seccions anteriors.
› Este servici s'encarrega de la contractació de les obres de manteniment.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric:
› D'ací a poc serà nomenada cap de servici.
› Les direccions generals estan dividides en servicis.

_____
Vegeu també: