SUBDIRECCIÓ

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'un òrgan, tant si se'n menciona la denominació completa com si no va abreujat i pot ser substituït en el mateix context pel nom complet, per exemple quan és introduït per l'article definit:
› Pertany a la Subdirecció Administrativa.
› El subdirector ha convocat tots els funcionaris de la Subdirecció. (Es referix a una subdirecció concreta.)

Però s'escriu amb minúscula quan va determinat per un possessiu, demostratiu o per una altra expressió amb valor anafòric, o quan va acompanyat per un adjectiu o complement amb valor especificatiu que no siga la part específica del nom de l'organisme: esta subdirecció, la nostra subdirecció, l'esmentada subdirecció..., ja que en estos casos no es tracta d'un nom propi abreujat, sinó d'un nom comú amb el significat lèxic usual.
› Esta subdirecció té dos vacants.
› La subdirecció projectada tindrà tres direccions generals.

També s'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genèric
› Cada direcció general té dos subdireccions.

_____
Vegeu també: