ANNEX

S'escriu amb minúscula:
› Cal consultar l'annex de l'Orde 3/1994, d'Ajudes a Autors Jóvens.
_____
Vegeu també: