ARTICLE

S'escriu amb minúscula:
› S'han de corregir les errates de l'article segon del capítol quart.
_____
Vegeu també: