CAPÍTOL

S'escriu amb minúscula:
› Ho trobaràs en el capítol II de la Llei d'Aigües.
_____
Vegeu també: