BARROC

S'escriu amb minúscula quan es tracta d'un moviment artístic:
› Rubens és un pintor barroc.
› El palau del Marqués de Dosaigües és d'estil barroc.

S'escriu amb majúscula quan es fa referència al període concret de la història que s'anomena així:
› El Barroc s'inicia en un moment de depressió a Europa.

Però quan s'usa com a adjectiu, no és un nom propi, i per tant s'ha d'escriure en minúscula:
› El període barroc s'inicia en un moment de depressió a Europa.
› L'època barroca s'inicia en un moment de depressió a Europa.
› Es tracta d'un pintor barroc molt notable.
_____
Vegeu també: