DICTADURA

S'escriu amb minúscula quan designa una forma de govern:
› La dictadura de Mussolini fou un període molt trist en la història d'Itàlia.

S'escriu amb majúscula quan forma part de la denominació d'un període concret de la història:
› La Dictadura de Primo de Rivera començà en els anys 20.
_____
Vegeu també: