IL·LUSTRACIÓ

S'escriu amb majúscula quan fa referència al període històric:
› Rousseau va ser un dels més grans pensadors de la Il·lustració.
_____
Vegeu també: