PERÍODES HISTÒRICS

S'escriu amb majúscula inicial el nom dels períodes històrics singulars que se superposen a la divisió lèxica ordinària en eres i edats:
› El Renaixement italià va tindre molta importància.
› Rousseau fou un pensador de la Il·lustració.