REFORMA

S'escriu amb majúscula quan fa referència a un període històric concret:
› La Reforma va precedir la Contrareforma.
_____
Vegeu també: