RENAIXEMENT

S'escriu amb majúscula quan fa referència al període de transició del món medieval al modern, caracteritzat per un refloriment cultural:
› El Renaixement s'estén del començament del segle XV al començament del segle XVII.
_____
Vegeu també: