RENAIXENÇA

S'escriu amb majúscula quan fa referència al procés de recuperació lingüístic i literari dut a terme a partir de la segona mitat del segle XIX:
› La Renaixença i la Decadència són dos períodes ben diferents.
_____
Vegeu també: