SEGLE

S'escriu amb majúscula només quan forma part del nom d'un període històric concret:
› Cervantes és un escriptor del Segle d'Or.
_____
Vegeu també: