MOCIÓ

S'escriu amb majúscula la inicial de la primera paraula de tot el document:
› La Moció 4/93, sobre les actuacions que s'han dut a terme per a millorar el tram de la carretera de l'Olleria a Ontinyent.

Només s'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genèric; quan designa una actuació parlamentària, no un document específic:
› A l'Ajuntament de Barxeta es prepara una moció de censura.
_____
Vegeu també: