ORDE

Quan es tracta d'una disposició normativa dictada per un conseller, s'escriu amb majúscula la primera inicial de la denominació de tot el document, quan  té  un carŕcter merament descriptiu, amb formes com Orde per la qual..., Orde de modificació..., Orde reguladora, Orde que modifica, Orde que regula, Orde per la qual s'establix, Orde sobre..., Orde d'aprovació... (= Orde la qual s'aprova...), Orde de convocatňria... (= per la qual es convoca...), etc.:
› Han publicat l'Orde de convocatňria d'ajudes per a menjadors escolars de les escoles d'Educació Primŕria.

S'escriu amb minúscula quan es fa referčncia a la disposició legal sense especificar-ne el nom:
› La mencionada orde regula les ajudes per a rehabilitació d'habitatges.

També s'escriu amb minúscula si s'usa en sentit genčric:
› Ha entrat en vigor una orde que regula les ajudes per a cooperatives.
_____
Vegeu també: