RESOLUCIÓ

S'escriu amb majúscula la inicial de la primera paraula de tot el document:
› Resolució d'aprovació de les actuacions de millora del barri Vell de Catarroja.

S'escriu amb minúscula quan s'usa en sentit genčric i també quan es fa referčncia a la disposició legal sense especificar-ne el nom:
› Era una resolució necessŕria.
› Esta resolució es publicarŕ prňximament.
_____
Vegeu també: