REGLA

S'escriu amb minúscula:
La regla de Kuhn-Thomas.
_____
Vegeu també: