CARRER

S'escriu amb min˙scula:
› Fan obres al carrer de la Pujada a l'Ermita.
_____
Vegeu tambÚ: