SANT / SANTA

S'escriu amb minúscula:
› S'ha encomanat a sant Llorenç.
› Té costum de pregar a santa Tecla.

S'escriu amb majúscula quan forma part de la denominació d'una església, un topònim, una festivitat, etc.:
› Es van casar a l'església de Sant Blai.
› Celebren la festa de Sant Josep.
› Anirem al carrer de Santa Àgueda, on es troba l'església de Santa Maria.
_____
Vegeu també: