ARMADA

S'escriu amb majúscula quan designa un dels tres exèrcits de les forces armades:
› Han començat les maniobres anuals de l'Armada.
_____
Vegeu també: