ESQUADRA

S'escriu amb majúscula quan forma part del nom d'una unitat militar:
› La Segona Esquadra va participar en el bombardeig.
_____
Vegeu també: