UNITATS ARMADES

S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i adjectius que formen part del nom d'un cos o arma militar, tant si se'n menciona la denominació completa com si no. També s'escriuen amb majúscula els noms de cada un dels tres exèrcits de les forces armades:
› Va passar revista a la XX Promoció d'Artilleria.
› L'Armada és un dels tres exèrcits de les forces armades.
› Efectius de la Policia Municipal de Burjassot van patrullar ahir pels carrers.

S'escriuen amb minúscula si s'usen en sentit genèric:
› És un soldat d'artilleria.
› Han format quatre batallons.
› Si fas això, cridaré la policia.

També s'escriuen amb minúscula si fan referència al càrrec i no al cos o a l'òrgan:
› Va demanar al policia que no li posara la multa.