COL·LECCIONS

El nom de les col·leccions s'indica entre cometes i amb majúscula la primera lletra de tots els substantius i adjectius que en componen el nom.
› COLOMINA, Jordi, El valencià de la Marina Baixa, "Estudis del Valencià Actual“, Generalitat Valenciana, València, 1991.
_____
Vegeu també: