DIVERSES EDITORIALS

Quan es tracta d'una coedició de diverses editorials, s'esmenten separades per un guionet amb espais a cada banda.
› Codi civil, Tirant lo Blanch - Generalitat Valenciana, València, 1994.