ASTERISC

L'asterisc s'usa en els casos següents:

1.
Com a signe de crida per a una nota a peu de pàgina. En este cas, s'escriu darrere de la paraula o de les paraules sobre les quals es dóna informació:
És incorrecte l'ús de la preposició amb davant d'un infinitiu.*
I a peu de pàgina:
* Sí que és acceptable, però, l'ús de la preposició amb davant d'infinitiu quan este és un complement de les expressions haver-n'hi prou o tenir-ne prou.

2.
En obres lingüístiques, per a indicar que la paraula o el grup de paraules marcades amb este signe són incorrectes. En este cas, l'asterisc se situa davant de la paraula o de l'expressió en qüestió:
L'expressió *sempre i quan no és més que un simple calc del castellà que cal bandejar de l'estàndard oral valencià.