BARRA INCLINADA

La barra inclinada s'usa en els casos següents:

1.
Per a indicar una segona forma d'una paraula o d'un grup de paraules.
› Senyor/a.
› l'interessat/la interessada.

2.
Per a indicar oposició o alternança de paraules, expressions, etc.:
› Les grafies tl/tll.

3.
En algunes abreviatures i combinacions de símbols:
› c/c (compte corrent).
› k/h (quilòmetre per hora).

Si l'abreviatura porta barra inclinada, però, se suprimix el punt:
› c. o C/ (carrer).

4.
Per a separar el número d'orde de l'any de promulgació o de legislatura en alguns textos normatius:
› Reial Decret 1.433/1979, de 8 de juny, de Radiodifusió.
› Llei 4/1988, d'Hisenda Pública Valenciana.

5.
Per a indicar fracció o divisió:
› ¼ part dels pressupostos.
_____
Vegeu també: