LES COMETES

Hi ha, fonamentalment, tres tipus de cometes: dos modalitats de cometes dobles (les baixes o llatines « » i les altes o anglosaxones “ ”), i a més les simples (' '). En els usos generals administratius, quan cal usar les cometes dobles, és preferible l'ús de les cometes altes (“ ”), que són les que estan disponibles en tots els teclats d'ordinador, i si cal posar entre cometes alguna paraula o expressió dins d'un text que ja està entre cometes, poden utilitzar-se les simples.
› L'orador acabà el seu discurs amb les següents suggestives paraules: ”Aquest tema podria donar lloc a una altra conferència, que potser podríem titular 'Com fer servir la baixa laboral com a alternativa als dies blaus'. Conec el conferenciant idoni“.

En tot cas, es poden usar les cometes baixes per a marcar les citacions que formen un paràgraf a banda, mantenint les cometes altes per als usos de la cometa doble dins d'un paràgraf, incloent-hi les cometes internes en este tipus de citacions:
› L'orador acabà el seu discurs amb les següents suggestives paraules:
«Aquest tema podria donar lloc a una altra conferència, que potser podríem titular "Com fer servir la baixa laboral com a alternativa als dies blaus". Conec el conferenciant idoni.»Ús de les cometes dobles


Les cometes dobles s'usen en els casos següents:

› El títol de la conferència serà ”Les noves tecnologies i el medi ambient“.

› El capítol segon té com a títol ”Qüestions de nomenclatura“.

› El "Comiat de Votan" és el fragmen final de La valquíria.
› Interpretarà l'ària "Mi chiamano Mimì", de La bohème, de Pucini.
› Acabarà el concert amb el Scherzo de la Tercera Simfonia de Beethoven.

› L'article ”Tribus urbanes“ fou publicat en El Temps.

› Està en la col·lecció ”Papers de Sociolingüística“.

› Has vist ja l'exposició "Els tresors pictòrics dels Borja".
› A Sevilla es va celebrar l'Exposició Universal de 1992.
› S'ha matriculat en el curs "Els inicis de l'astronomia alexandrina".
› S'ha matriculat en el Curs de Llenguatge Administratiu Valencià.
› Ha participat en les jornades "Les biblioteques públiques, espais d'integració social".
› Ha participat en les III Jornades de Programari Lliure.
› Ha presentat una ponència al congrés "Escola i família".
› Ha presentat una ponència al IV Congrés del Partit Liberal.

› Segons Fuster, ”La unitat col·loquial és qui sosté un idioma, no la llengua escrita, i aquella és més difícil d'aconseguir“.

› La pretesa "distracció" va produir en realitat un greu accident.
› Els "sabuts" de la reunió, en realitat, no tenien ni idea del tema de què es tractava.


Ús de les cometes simples


Les cometes simples s'usen en els casos següents:

› El títol del llibre serà Introducció a l'estudi del ‘Curial e Güelfa’.

› INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DEL ‘CURIAL E GÜELFA’


L'adéu a l'‘apartheid’


› L'apartheid ja pertany al passat. Però una societat que ha viscut tants anys sota la pressió d'un règim que ha institucionalitzat la segregació racial no pot oblidar tan fàcilment el color de la pell...

› El mot mesa significa ‘conjunt de persones que dirigixen una assemblea’.