ELS DOS PUNTS

Els dos punts s'usen en els casos següents:

1.
Per a introduir enumeracions o sèries que poden anar disposades en línia contínua o en columna i precedides d'expressions com per exemple, com ara, següents, etc.:
› En esta conferència intervindran diversos països europeus: Itàlia, Suïssa, França, etc.

2.
Per a introduir exemples, il·lustracions o advertiments:
› Este projecte arquitectònic presenta algunes mancances: les despeses que pot comportar l'adequació dels terrenys on s'ha d'edificar, les obres d'infraestructura i de sanejament, els accessos, etc.

3.
Per a introduir explicacions, proves, causes, conseqüències, conclusions, etc.:
› Segons el Codi Civil aquest testament no té validesa: cal demanar-ne l'anul·lació.

4.
Per a introduir citacions textuals:
› Amb referència al pacte social, el ministre va dir: "A pesar de les discrepàncies que hi ha entre els diversos sectors afectats, arribar a un acord és hui una necessitat".

5.
Després de les paraules expose, demane, certifique, etc., en els documents administratius:
› SOL·LICITE: Que em siga concedida l'ajuda sol·licitada.

6.
Per a indicar la divisió entre dos quantitats (en este cas també es pot fer ús de la barra):
› 240:12
_____
Vegeu també: