ELS PUNTS SUSPENSIUS

Usos correctes

1. Els punts suspensius van immediatament després del caràcter precedent, i els seguix un espai en blanc (excepte quan van seguits de coma, parèntesis, claudàtors o cometes):
› Hem de fer una comanda de material d'oficina: folis, llapis, bolígrafs... i tot el que necessitem.

i no
› Hem de fer una comanda de material d'oficina: folis, llapis, bolígrafs ...i tot el que necessitem.

2. S'utilitzen per a deixar una frase voluntàriament inacabada:
› Professors, pares, alumnes... Tots estaven d'acord amb la solució proposada.

3. També s'usen per a expressar una interrupció del discurs que indica sorpresa o dubte:
› Diuen que acabaran les obres esta setmana... i van començar ahir!

4. Es posen entre claudàtors per a indicar l'omissió d'una part de text en una citació textual:
› La disposició transitòria primera de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià diu: "L'ús i ensenyament del valencià regulats en esta llei [...] hauran de realitzar-se en un termini de tres anys."


Usos incorrectes

1. Els punts suspensius no es posen mai a continuació de l'abreviatura etc.:
› El llibre inclou poemes, contes, endevinalles...

o
› El llibre inclou poemes, contes, endevinalles, etc.

i no
› El llibre inclou poemes, contes, endevinalles, etc...

2. No es posa coma davant dels punts suspensius en una enumeració:
› La sol·licitud ha d'incloure totes les dades personals: nom, cognoms, telèfon...

i no
› La sol·licitud ha d'incloure totes les dades personals: nom, cognoms, telèfon,...

3. Els punts suspensius són sempre tres:
› Este manual tracta els signes de puntuació més freqüents: el punt, la coma, els dos punts...

i no
› Este manual tracta els signes de puntuació més freqüents: el punt, la coma, els dos punts.....