ADMINISTRACIÓ LOCAL

CÀRREC TRACTAMENT
alcalde/essa de l'Ajuntament de Madrid o Barcelona excel·lentíssim/a senyor/a
alcalde/essa de capital de província il·lustríssim/a senyor/a
alcalde/essa de municipi senyor/a
president/a de la Diputació de Madrid o Barcelona excel·lentíssim/a senyor/a
president/a de diputació provincial il·lustríssim/a senyor/a